Noomi Hedlund

Föreläsare

Jag har sedan 2012 haft regelbundna uppdrag som föreläsare inom ämnen som rör främst kultur- och musikområdet. Ofta vänder sig föreläsningarna till studenter (på kandidat- och masternivå) på musikhögskolor och universitet, men de kan även vända sig till t ex kulturskolelärare, branschorganisationer eller institutioner.

Föreläsningarna skapas alltid utifrån beställarens specifika önskemål och behov.

Jag har bl a hållit ett flertal föreläsningar på musikhögskolor och universitet som handlar om livet som frilansmusiker, med all den komplexitet som det ofta innebär. Som frilansande musiker behöver man numera ofta vara egenföretagare och entreprenör, vilket är kunskaper som inte alltid förmedlas inom utbildningarna. Exempel på vad dessa föreläsningar har handlat om är t ex frilanskunskap, hur man blir sin egen bokare, hur arbetsmarknaden för musiker ser ut, hur – och var – man kan söka stöd för sina projekt, hur man agerar i kontakt med uppdragsgivare, hur man är professionell i sitt musikeruppdrag etc. Jag har även varit engagerad som ”expertkommentator” för masterstudenter som ska prova sina projektidéer på professionella aktörer

Jag har även föreläst på kulturskolor, konserthus, branschmöten och inom regional arrangörssamverkan om t ex hur man kan främja återväxten av musiker, hur man kan arbeta med opinionsbildning, hur man startar och driver projekt, hur man leder en organisation genom förändringar och hur man som ledare kan involvera personalen i förändringsarbete.

Jag har även föreläst ca femton gånger i egenskap av projektledare/föreläsare på två nationella spetsutbildningsturnéer, på uppdrag av Stims Promotionnämnd.

Som föreläsare ser jag alltid till att vara väl förberedd, men uppskattar också spontana inslag och frågor från publik och andra medverkade. Jag tror att vi lär oss bäst när vi kan få till en bra dialog. Jag utgår ofta från relevant forskning eller annan verifierbar fakta när jag föreläser, men tycker också om att komma med personliga exempel och förslag. På så sätt blir föreläsningarna relaterbara, och inte bara ett upprabblande av fakta. Jag ser inte mitt viktigaste uppdrag som föreläsare att enbart förmedla fakta, utan även väcka frågeställningar och inspirera de som lyssnar.

Mina främsta uppdragsgivare är olika organisationer inom kulturområdet, men jag tycker också om att utmanas med nya uppdragsgivare och frågeställningar, där jag kan ta avstamp i min kunskap som ledare eller verksamhetsutvecklare inom olika organisationer.

Anförande samt deltagande i panelsamtal om blåsmusiken i Sverige på Svensk Scenkonsts branschdagar

Rulla till toppen