Noomi Hedlund

Media

Media

Moderering av panelsamtal om talangutveckling i Almedalen, på uppdrag av Nationellt Centrum för Musiktalanger.

Den 5 juli 2023 arrangerade Nationellt Centrum för Musiktalanger ett  om bredd och spets i samverkan. I samtalet medverkande Conny Brännberg (KD), regionråd och ordförande i Kulturnämnden Västra Götalandsregionen, Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd med ansvar för kultur i Region Stockholm, Stefan Forsberg, konserthuschef och VD Kungliga Filharmonikerna och Helena Wessman, rektor Kungliga Musikhögskolan. Moderator var Noomi Hedlund, VD Musikaliska och Blåsarsymfonikerna.

Panelsamtal om kulturens återstart, arrangerat av Bygdegårdarnas riksförbund.

I samtalet deltog  Linda Zachrisson, särskild utredare återstart av kulturen, Per Lodenius, ordförande Bygdegårdarnas Riksförbund, Magnus Aspegren, VD Riksteatern samt Noomi Hedlund, verksamhetsutvecklare Musikaliska/Blåsarsymfonikerna.

Kenneth Lundmark, förbundschef för Bygdegårdarnas Riksförbund var moderator.ÄR

Panelsamtal under Folk och Kultur 2023, där konversationen startar  runt ett stort bord på scenen.

Deltagarna diskuterar vad som behövs för hållbara konstnärskap och hur kan vi stärka relevansen och locka fler till scenerna. Medverkande gjorde Elise Einarsdotter, musiker/ordförande Musikcentrum, Ale Möller, musiker, Noomi Hedlund, Verksamhetsutvecklare och projektledare, Maria Rylander, Koordinator Knutpunkt/GAC och Filip Jers, musiker. Samtalet inleds av Musikalliansens VD Osiel Ibáñez.

Panelsamtal i Almedalen 2023. Utbildningskedjans betydelse för Försvarsmusiken.

Idag hotas musiklivets kompetensförsörjning av brister inom alla utbildningsnivåer och en osammanhängande utbildningskedja. Utbildningsvägen för många professionella musiker går via kulturskola och förberedande utbildningar. Dessa måste få en tydligare struktur.

Parallellt med detta rustar försvaret upp, och Försvarsmusiken med den. För att vara anställd som musiker inom försvaret krävs svenskt medborgarskap. Hur ska vi kunna säkerställa kompetensförsörjningen av svenska musiker till Försvarsmusiken?

Medverkande i samtalet var Dag Franzén, direktör GotlandsMusiken, Noomi Hedlund, projektledare för återväxten av blåsmusiker och blåsmusiken som konstart, Roger Lodin, chef Försvarsmusiken, Linus Sköld (S), ledamot i Riksdagens utbildningsutskott och Helena Wessman, rektor, Kungliga Musikhögskolan.

Seminariet leddes av Michael Johansson, utredare och kulturkonsult.

Arrangör: Försvarsmusiken i samarbete med Svensk Scenkonst, Kungliga Musikaliska Akademien och Kungliga Musikhögskolan.

”Prioriteringarna måste kunna diskuteras”

 Norrköpingsdebatten har väckt frågor om kulturens värde, finansiering och relevans. Noomi Hedlund önskar att vi kunde behålla lugnet och sakligheten även när det är våra verksamheter som diskuteras och ifrågasätts. 

Knappt hade politiker, kulturarbetare och tidningsredaktioner vaknat till liv efter semestrarna innan årets stora kulturdebatt drog igång. Gnistan som tände elden var professor Stefan Jonssons text i DN (23/8) med meningar som ”Norrköping visar hur nyliberalism parad med nyfascism ser ut i praktiken” samt ”vid årsskiftet kommer kommunpolitikerna i Norrköping inte längre att behöva oroa sig för att hålla armlängds avstånd till institutioner och konstutövare. För då finns inte längre något att hålla avstånd till, eftersom kommunen avskaffat kulturen”. I fokus för angreppet stod kommunalrådet Sophia Jarl och det borgerliga styrets planer på en större omorganisering av kulturförvaltningen samt att Jarl ”höjt yxan” mot bl a Norrköpings Symfoniorkester.

Många verkade betrakta inlägget som en sanning och kulturarbetare från hela landet gick till storms mot vad som verkade vara kulturens närmast omedelbara undergång. Men det finns mig veterligen inga planer på att avskaffa kulturen eller lägga ner orkestern. Det har antytts farhågor om att tillgången till konsertlokalerna skulle begränsas så att verksamhet framgent skulle omöjliggöras, men ännu har ingen presenterat något underlag som styrker det. Norrköpings Symfoniorkester ingår i det större bolaget Scenkonst Öst AB, som samägs av Norrköpings kommun, Linköpings kommun samt Region Östergötland. Scenkonstbolagets uppdrag är oförändrat så vitt jag vet. Jarls gäng har alltså en begränsad makt över orkesterns framtid.

Inte heller jag tycker att kommunens omorganisering verkar vara en strålande idé och de nya avdelningsnamnen efter omorganiseringen har onekligen något löjeväckande över sig. All kultur kan förstås inte bära sig själv – vilket ingen heller har påstått – och jag anser inte att man nödvändigtvis ska spela ABBA eller höja biljettpriserna för att få mer intäkter. Offentligt finansierad kultur är ett fundament i vårt samhälle och även jag har flera gånger bevistat Norrköpings symfoniorkesters fina konserter.

Sophia Jarls respons på kritiken var därtill oinsatt och arrogant. Men hon har rätt i en sak: det blir allt svårare att diskutera politiska prioriteringar när kulturarbetare, som hon skriver, ”så ofta väljer att se på samhället enbart ur sitt eget perspektiv” (Expressen 23/8).

Jag tycker mig se det hela tiden. Sociala medier, tidningar och public service svämmar över av personliga utrop och onyanserade texter från kulturarbete, till försvar för vårt värv och till upprörda angrepp mot Jarl et al. Men det affektiva och polariserande skadar läsförståelsen och perspektiven. Det tenderar att skapa en kultur där man svarar på allt utifrån känsloläge och positionering – utan att verkligen läsa, utan att faktagranska.

”Vi kulturarbetare måste självklart kunna försvara varför vår verksamhet är viktig, men även se när vi brister i våra uppdrag.”

Det finns all anledning att känna oro för dagens kulturliv, men responsen har varit oproportionerlig och inte sällan renons på fakta. Vi kulturarbetare måste självklart kunna försvara varför vår verksamhet är viktig, men även se när vi brister i våra uppdrag. Det är t ex ett faktum att en majoritet av de offentliga orkesterstöden går till att spela musik för en relativt liten, homogen och högutbildad målgrupp, medan närmast symboliska insatser når den allmänhet vi säger oss värna. Majoriteten av svenska orkestrar och operahus sekretessbelägger även ersättningar till artister och dirigenter, i strid mot offentlighetsprincipen. Det vore klädsamt om de istället kunde redovisa sina kostnader och föra ett öppet resonemang kring hur skattemedlen förvaltas. Hur kan vi förvänta oss att bli betraktade som en vital och viktig del av samhället om våra verksamheter på många sätt är slutna och svårtillgängliga?

Jag önskar ett land med symfoniorkestrar, fria grupper, operahus, folkmusikscener, jazzklubbar, subkulturer, syntdiscon, milongas, discogolv, etc. Men vi som till stor del finansieras av skattemedel måste kunna släppa sargen och se de privilegier vi har, sida vid sida med utmaningarna vi står inför. Vi måste våga höja blicken, bredda relevansen och även se till medborgar- och skattebetalarperspektivet. Därmed inte sagt att finansieringen bör sänkas, men prioriteringarna måste kunna diskuteras och försvaras på ett sakligt sätt, inte minst i utmanande ekonomiska tider.

Kulturens samlade värde är omätbart och ska så förbli. Men vissa delar är faktiskt fullt mätbara. Låt oss våga tala även om dem. Det skulle bidra till ett samhälle som främjar demokrati, bildning, dialog och konsten att vara människa.

Noomi Hedlund är frilansande kulturarbetare inom främst musiksektorn, och har tidigare varit VD för bl a Blåsarsymfonikerna, Musikaliska samt Dalhalla Opera.

Norrköpingsdebatten med Noomi
 
MEDIAFRAMTRÄDANDEN, REPORTAGE OCH INSPELNINGAR I URVAL

2023:
Prioriteringarna måste kunna prioriteras; Debattartikel i Opus avseende Norrköping:
 
Ett musikliv i utveckling: paneldeltagare på Kulturrådets konferens:
 
Hållbara konstnärskap; Paneldeltagare på Folk och Kultur, i arrangemang av Musikalliansen
 
Artikel från Svensk Blåsorkesterkonferens i Linköping, där Noomi var talare och paneldeltagare:
 
Deltagande i panelsamtal i Almedalen, om utbildningskedjans betydelse för försvarsmusiken:
 
Artikel om satsningen på unga blåsmusiker i tidningen Musikant:
 
2022:
Lång intervju med Noomi i Epoch Times:
 
Intervju med Noomi i Sveriges Radio P4:
 
Kulturrådet och blåsmusiken, ett panelsamtal (med Noomi i panelen) som sändes på UR Play:
 
Intervju med Noomi i Welma Magasin:
 
Moderering av panelsamtal om talangutveckling i Almedalen, på uppdrag av Nationellt Centrum för Musiktalanger:
 
 
2021:
Anförande samt deltagande i panelsamtal om blåsmusiken i Sverige på Svensk Scenkonsts branschdagar:
 
 Pressmeddelande om Noomis tillträde som VD hos Blåsarsymfonikerna och Musikaliska AB:
 
Noomi deltar i panelen “Återstart för kulturen”:
 
Noomi modererar panelsamtalet ”Finns det unga musiker i morgondagens Sverige?”:
 
Noomis anförande om blåsmusik på Riksting för västerländsk konstmusik 2021:
 
Artikel om nationellt upprop för att rädda blåsmusiken, initierat av Noomi:
 
Hela uppropet om att rädda blåsmusiken:
 
 

2009-2020, i urval:

Intervju med Noomi i Opus Magazin:
 
Debattartikel tillsammans med Max Låke, om bildning samt musikens kraft:
https://www.dagensarena.se/opinion/vi-gar-en-bildad-framtid-till-motes-men-bara-om-vi-kampar-den/
 
Moderator på panelsamtal i Klingande Akademi 2018, med Kungl. Musikaliska Akademien som arrangör:
 
Pressmeddelande från Musikverket, om att Noomi utsetts till Swedish Fellow hos ISPA – International Society for Performing Arts:
Intervju med Noomi i Luleå tekniska universitets tidning, 2015:
 
Intervju med Noomi i Sveriges Radio inför Turandot på Dalhalla Opera:
 
Inslag i SVT inför Turandot på Dalhalla Opera:
 
Intervju i Sveriges Radio, i egenskap av VD/konstnärlig ledare för Festspelen i Piteå:
 
Blänkare i SvD inför Turandot på Dalhalla Opera:
 
C-uppsats, musikerprogrammet vid Luleå tekniska universitet:
Rulla till toppen