Noomi Hedlund

Om mig

Jag är född och uppvuxen i Eskilstuna. Efter gymnasiestudierna gjorde jag värnplikten i Flottans underrättelsetjänst under 15 månader för att därefter börja studera tvärflöjt på Framnäs folkhögskola. År 2009 erhöll jag en musikerexamen i tvärflöjt från Musikhögskolan i Piteå. Sedan dess har jag arbetat som konstnärlig ledare och/eller VD på bl a Festspelen i Piteå, Dalhalla Opera, Musikaliska samt Blåsarsymfonikerna i Stockholm.

Utöver detta driver jag sedan 2015 det egna produktionsbolaget On a Boat Productions AB som tidigare primärt fokuserat på artistrepresentation. Under pandemin ändrades inriktningen, och företaget verkar nu till stor del som konsultbolag mot institutioner, bl a med föreläsningar, moderatorsuppdrag, panelsamtal, fortbildning och inte minst verksamhetsutveckling.

2013 antogs jag till, och genomförde, Svensk Scenkonst utbildning ”Spela Jämnt”; En chefsutbildning för ledare inom musikbranschen.

Jag blev under 2019 invald i styrelsen för Music Managers Forum Sweden samt vald till ordförande för tankesmedjan ”Unga tankar om Musik” (där jag var medlem 2017-2021). Jag var av Musikverket utsedd till ”Swedish Fellow” i International Society for Performing Arts (2020-2022) samt sitter i referensgrupp hos Kulturrådet sedan 2020 (där jag sedan 2023 är ordförande i referensgruppen för verksamhetsbidrag till musikarrangörer).

Jag föreläser och modererar regelbundet samt är ofta anlitad i paneler och konferenser i frågor som rör främst kultur- och musikfrågor. Jag var – tillsammans med flera kollegor – ledande i arbetet med att sätta blåsmusikens återväxt och tillväxt på den nationella, kulturpolitiska kartan och är i dagsläget projektledare för en nationell satsning för att värna just återväxten inom blåsmusik samt blåsmusiken som konstart.

Jag har haft uppdrag för bl a Sveriges Vägledares Riksförbund, Kungliga Musikaliska Akademien, Stims Promotionnämnd, Föreningen Svenska Tonsättare, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Unga tankar om musik, Region Norrbotten, Svensk Scenkonst, Uppsala Universitet och Nationellt Centrum för Musiktalanger och Musikarrangörer i samverkan.

Jag har en särskild förkärlek till offentlighetsprincipen och yttrandefriheten, och tycker att klimatfrågan borde få större fokus i dagens samhälle.

UTBILDNING
 
2023
Behörighet, Handhavande av snabba fartyg (HSF)
 
2021
Fartygsbefäl klass VIII
Förarbevis, vattenskoter
 
2015
The Festival Academy
Atelier for Young Festival Managers, Beirut
 
2013
Spela Jämnt; Chefsutbildning för ledare inom musikbranschen
Svensk Scenkonst, Stockholm
 
20052009
Examen: Filosofie kandidatexamen i tvärflöjt, biämne pedagogik
Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Piteå
 
20042005
Musikprogrammet, inriktning tvärflöjt
Framnäs folkhögskola, Piteå
 
2002
Försvarets ledarskapsutbildning samt Marinens rökdykarutbildning
Marinbas Ost, Karlskrona
 
20012002
Värnplikt, Signalmatros (furir) i Flottans Underrättelsetjänst, 15 månader
Karlskrona/Berga/Muskö
 
 
 
ARBETSLIVSERFARENHET
 
20222024
Nationell projektledare för pilotprojekt om blåsmusiken
Norrbottensmusiken, Musik i Syd, Blåsarsymfonikerna
 
20212022
Musikaliska/Blåsarsymfonikerna
Tf VD
 
20202022
Musikaliska/Blåsarsymfonikerna
Verksamhetsutvecklare
 
2015
On a Boat Productions AB
Egenföretagare som konsult, moderator och agent
 
20122015
Föreningen Dalhallas Vänner/Fal Parsi AB
VD/producent, Dalhalla Opera
 
2012
Norrbottens läns landsting, Divisionen för kultur och utbildning
Utvecklingsledare på divisionsstaben (vikariat)
 
20102012
Stiftelsen Festspelen i Piteå
VD och konstnärlig ledare för Festspelen i Piteå
 
20092012
Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Kursledare för Piteå Sommarakademi (2009-2010)
Utbildningsadministratör (heltid, 20102011)
Rekryterings- och marknadsföringsansvarig (20092012)
 
20032004
Eskilstuna Kommun, Musikskolan
Flöjtlärare (vikariat)
 
 
ÖVRIGT
 
20202022
International Society of the Performing Arts (ISPA)
Swedish Fellow
 
20202023
Kulturrådet
Ledamot av referensgruppen för bidrag till musikarrangörer (samt ordförande från 2023)
 
20192021
Music Managers Forum Sweden (MMF Sweden)
Styrelseledamot
 
20172021
Unga tankar om musik (UTOM)
Ledamot (samt ordförande 20182020)
Rulla till toppen